คอร์ดเพลง I love you 3000-Stephanie Poetri

คอร์ดเพลง I love you 3000-Stephanie Poetri

คอร์ดเพลง I love you 3000-Stephanie Poetri

เนื้อเพลง I love you 3000-Stephanie Poetri

Baby, take my hand
I want you to be my husband
‘Cause you’re my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
‘Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movieI see you standing there
In your hulk outerwear
And all I can think
Is where is the ring
‘Cause I know you wanna ask
Scared the moment will pass
I can see it in your eyes
Just take me by surpriseAnd all my friends they tell me they see
You’re planning to get on one knee
But I want it to be out of the blue
So make sure I have no clue
When you askBaby, take my hand
I want you to be my husband
‘Cause you’re my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
‘Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movieNow we’re having dinner
And baby you’re my winner
I see the way you smile
You’re thinking about the aisle
You reach in your pocket
Emotion unlocking
And before you could ask
I answer too fastAnd all my friends they tell me they see
You’re planning to get on one knee
So now I can’t stop thinking about you
I figured out all the clues
So now I askBaby, take my hand
I want you to be my husband
‘Cause you’re my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
‘Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood moviePa da da da da dam
No spoilers please
Pa da da da da dam
No spoilers pleaseBaby, take my hand
I want you to be my husband
‘Cause you’re my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
‘Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie, babyPa da da da da dam
No spoilers please
Pa da da da da dam
No spoilers please
Pa da da da da dam
No spoiler please
Pa da da da da dam
And I love you 3000

บทความที่เกี่ยวข้อง : คอร์ดเพลงมาใหม่ | เนื้อเพลง | slot

สนับสนุน แทงบอลออนไลน์