คอร์ด ห่อหมกฮวกไปฝากป้า – ลำเพลิน วงศกร-เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า – ลำเพลิน วงศกร-เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า - ลำเพลิน วงศกร Ft.เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า – ลำเพลิน วงศกร Ft.เต๊ะ ตระกูลตอ

มื้อนี้เฮียนข่อยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย
ลงท่งหาหอย หาเห็ด และหาปลา
เพิ่นส่อนอยู่บวกเพิ่นได้ฮวกมา
เขียดจีนา แมงดา และกบน้อย
มื้อนี้เฮียนข่อยประมาณหกโมงแลง
เพิ่นเฮ็ดแนวกินแลง หอมหิ่นๆ กลิ่นตำดัง
มีตำบักหุ่ง หมดฮวก และกุ้งห่าง
ถอนหายใจดังๆ กำลังนั่งแม่ข่อยใช้

เทิ่งอยากสิฮ้อง อยากสิไห้
เพิ่นบอกข่อยฮิฟ้าวไป เอาห่อหมดฮวกให้ป้าสาก่อน
เบิ่งไปฮอดเฮือนป้า
เอิ้นหาป้าหมากะหอน ป้าเฮาบ่อยู่บ้าน

 * ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว
   ขากลับรถเสือกยางฮัว แหกลงแขงฮั้วรถกะเลยฮ้าง
   เบิ่ดแฮงหอบขึ้นฮึ้บๆ ฟ้าห้องฮึ้มๆ ฝนกะตกฮำ
   ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ ฝนตกฮำเฮาเปียกฮอดหมกฮวก

ซ้ำ ( * )

ระยะทาง มันกะไกลห่าง ซัวสิฮอดเฮียนเฮา
หนหวยหลาย ฮู้อยู่ดอกว่าเป็นลูก ใช้เอา ใช้เอา
เทิ้งสิฮาก รถเฮากะฮ้าง จูงมาหมากะเห่า
หูกะอื้อ หิวกะหิวข้าว
โอ้ยหึ หึหึ หึหึ หึหึละกะ หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ

ซ้ำ ( * , * )

ฮำฮอนนำห่อหมกฮวก ห้อยอยู่แขงฮั้วน้ำห่งหน้าดู
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า

คำร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์